Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ "Η ΚΥΡΙΑ NINA"


Μεταφερθήκαμε σε νέο σπιτικό και σας περιμένουμε, ελπίζοντας αυτή την φορά να σας βλέπουμε συχνότερα!
Η μεταφορά έγινε σε χρόνο δευτερολέπτων από την Κυρία Nina. Την ευχαριστώ θερμά!


http://kyrmanouil.wordpress.com/